Projeler

 

Projeler

 
 

Projeler

Kişi/ Yürütücü

Destek Veren Kurum

Proje Konusu

Proje Süresi

Prof. Dr. Semih EKERCİN

AB-CNES

Use of high resolution SPOT-5 imagery for land use/cover mapping: a case study in Turkey.

2007-2009

Prof. Dr. H. Murat YILMAZ

Tubitak

Kapadokya (Selime-Aksaray) Bölgesindeki Doğal Sit Alanındaki Değişimlerin Yersel Lazer Tarama Teknolojisi Kullanılarak Modellenmesi

2006-Devam

Yard. Doç. Dr. Müge AĞCA

NASA

Satellite and airborne profiling laser sensors for multiscale vegetation assessment.

2008-2011